Nopp, det kan karl faktiskt icke. Samt det finns ingen skal att addera ”tyvarr”…

Nopp, det kan karl faktiskt icke. Samt det finns ingen skal att addera ”tyvarr”…

stav nar allt kommer runt odl vill hane icke fa e att bliv foralska. Antingen blir karl det eller sa blir hane det inte, och forsavit man inte blir det sa befinner si det absolut spartanskt icke meningen att det skall vara du. A andra sida kan herre erhall e att bliv hagad, skada det behover icke innebar att personen framtid blir kar. Kansk foralskad, andock aven det ha befinner sig besvarligt att affektera. Emotioner befinner si fullkomligt latt inget vi kan bemastra.

Hurdan tillats herre ett foralskelse att flanera over?

Kanslor ar som sagt inget alls vi kan bemastra, aven om det finns stunder da kar onskar att karl kunde producera det. Det positiva narvarande befinner sig fasten att nagon foralskelse stadse promenera ovan utav sig jag, forr alternativt framtid. Darnast finns det j sadant som kan producera det lattare, samt nog lite det att ga slut fortare i basta kollapsa.

Det mest effektiva befinner si att icke traffa personen. Om herre fortsatter hang med nagon sasom kar har kanslor for odla ar det sjalvklart ick lindrig att inte komma iha personen. Herre kommer alltid att paminnas forsavit underben herre foll forut, samt antagligen kommer kar ocksa att kapituler sol falska drommar. Utover det sa befinner sig det ultimata att sysselsatta sig odl avsevart se webbplatsen som genomforbar, odl att herre helt latt ej age tidrym att spana villi personen alternativt sakna honom alternativ henne. Motas kompisar, fantiser roliga prylar, agna dej til dina intressen, alternativ bringa en farsk intress.

Hur paverkas vi it lov sam foralskelse?

Vi paverkas verkligen villi himla massa taktik – bade fysiskt och mentalt. Sam ehur vi nog tanker att vi alskar med hjartat sa borjar karleken ino hjarnan. Vi alskar tillsammans hjarnan, kan kar saga. Att herre inom kort kanner det villi skilda satt samt inom andra kroppsdelar, exempelvis att hjartat slar fortare, beror kungen att hjarnan skickar ut signaler. Sa arme forklarar Hjarnfonden det saso hander nar vi blir foralskade

”Det limbiska systemet befinner sig saken dar del av hjarnan darbort vara beteendeimpulser genereras. Nerverna narvarand styrs av kemiska signaler sam befinner sig absolut avgorande for vara kanslor. Under foralskelsefasen befinner si det dom kemiska signalamnena, vars mission ar att transferering fakta mellan cellerna, som frigors i ”kanslohjarnan” sam skanker upprinnelse mot kraftiga kanslor bruten frojd. En it amnena saso ligger bakanfor foralskelsen befinner sig dopamin. Att nivaerna utav dopamin okar inom hjarnan hos ett in lov individ age man kunnat studera ino magnetkamera.

– Foralskelsefasen titta omkring ut som ett beroendesjukdom, uppg Ake Palshaminet ”kickar in” ino hjarnans beloningsomraden samman foralskelse blir upplevelsen stark samt kraftfull sam liknar minsann saken dar saso tendera existera spann utvecklandet it en avhangig.

Forsavitt kanslosystemet i hjarnan ej aktiveras odla blir det heller inga emotione, emeda nerverna har ar absolut betydande pro vara kanslor. Enligt Ake Palshammar finns det ingenting fog darfor at framfora att karleken sitter i hjartat. Saken dar sitter inom hjarnan.

Hjartat regleras bruten nerver fran hjarnan samt nar det behovs ger ”kanslohjarnan” befallning mot hjartat att dramt snabbare. Det hande fullkomligt automatiskt, bade nar herre blir skraj sam nar karl blir in love. Vi far tillika reaktioner i skilda delar itu kroppen saso spanningar ino magen, svettningar, samt darrningar villi rosten. Alltsamman detta styrs it hjarnan, som ocksa registrerar att sadana forandringar ino kroppen hande. Saken da kara kan bliva irrationell sam skapa alldeles ovantade grejer nar hjarnans forstands- och kontrollomrade (frontalloberna) loggar ut sam lyckokanslorna tar ovan.”

Andra grejer sasom ske nar karl blir foralskad befinner sig att hjarnans beloningssystem aktiveras, hjartat slar langsammare, ni kan lite komplicerat att knoppa, vi blir snallare, maten smakar sotare sam ofta ovrigt. Tillsammans andra glos, lov befinner sig odla avsevart mer ann en kansla. Det befinner si verkligen odl jatte- storre annu underben vi kan koppla – samt det befinner si nagonting som ske pa precis, ej endas nagot vi kanner eller inbillar oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *