SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties dentro de zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

SDC heeft beleidsregels voor dergelijke situaties dentro de zal binnen een redelijke termijn reageren op verzoeken hieromtrent

Gegevensbewaring Gegevensopslag dentro de -beveiliging SDC maakt gebruik van gegevenshostingserviceproviders from inside the de Verenigde Staten om verzamelde informatie te hosten en i gebruiken technische maatregelen om alle gegevens te beveiligen

Ondanks de- grondige beveiligingsmaatregelen durante -garanties die SDC implementeert om gegevens te beschermen, are geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar durante vanwege de- inherente aard van het websites kan SDC niet garanderen dat gegevens, tijdens verzending via het internet sites from wanneer opgeslagen op onze systemen regarding anderszins inside the ons beheer zitten, absoluut veilig zijn voor indringing doorway anderen. Neem get in touch with op satisfied voor meer informatie.

Hoelang i gegevens bewaren Hoelang i de- gegevens pass away i over https://kissbrides.com/ecuadorian-women/ u verzamelen bewaren, are afhankelijk van het method of informatie, zoals hieronder from inside the meer outline wordt beschreven. Na een bepaalde tijd zullen we ons uiterste most useful doen om uw gegevens te verwijderen out of, als dat niet mogelijk is actually (bijvoorbeeld omdat de informatie is opgeslagen within the back-uparchieven), zullen we uw informatie veilig bewaren dentro de isoleren voor verder gebruik child verwijderen mogelijk are. Gebruikersaccountgegevens: i bewaren gebruikersgegevens totdat de- Gebruiker zijn away from haar membership(s) verwijdert, waarna i de gegevens bewaren youngster ninety dagen nadat het membership verwijderd is. From inside the het bijzonder: e-post, beheerdersnotities, IP’s, toegangsgeschiedenis, betalingsgeschiedenis dentro de bijnaam. SDC helpt bij het onderhouden durante herstellen van gegevens zodra de- situatie was verholpen. Een membership werd for every ongeluk home Gebruikers verwijderd. Inside the een dergelijk geval kan SDC gegevens voor Gebruikers herstellen. Verschillende systemen voor gegevensopslag dentro de back-ups hebben een verschillend levenscyclusbeleid dat maximaal 90 dagen wordt aangehouden. Onze databaseback-ups zijn bijvoorbeeld gecodeerd, incrementeel durante hebben na 30 dagen een volledig nieuwe cyclus. Het try onmogelijk om gebruikersgegevens into the gecodeerde incrementele back-ups in the realtime te wissen. SDC kan ook bepaalde gebruikersgegevens opslaan om ons te houden aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen, onze overeenkomsten te handhaven, bedrijfsactiviteiten te ondersteunen dentro de onze diensten te blijven ontwikkelen dentro de verbeteren. During the de gevallen dat we informatie bewaren voor verbetering durante ontwikkeling van onze Diensten, ondernemen we stappen om informatie te elimineren perish specifieke gebruikers direct identificeert, dentro de gebruiken we de- informatie alleen om collectieve inzichten more than het gebruik van onze Diensten te krijgen, niet om specifiek persoonlijke kenmerken more than Gebruikers te analyseren. De- informatie perish you deelt op de- Diensten: als het gebruikersaccount is gedeactiveerd away from uitgeschakeld, blijven sommige gebruikersgegevens dentro de de inhoud perish home gebruikers zijn verstrekt aanwezig zodat andere leden out-of andere gebruikers de Diensten volledig kunnen gebruiken. We blijven bijvoorbeeld opmerkingen en inhoud weergeven die you hebt verstrekt aan forums. SDC bewaart gebruikersgegevens youngster ninety dagen na het annuleren van het membership voor het geval dat Gebruikers binnen dat tijdsbestek hun abonnement opnieuw willen verlengen.

SDC handhaaft deze praktijk vanwege de- volgende reden: In the het geval dat het gebruikersaccount gecompromitteerd is en opzettelijk wordt verwijderd

Marketing- durante promotiegegevens: als Gebruikers hebben gekozen durante toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van purchases- durante promotionele elizabeth-emails van SDC, behouden we gegevens more than de- marketingvoorkeuren van Gebruikers, tenzij specifiek wordt gevraagd om dergelijke informatie te verwijderen. SDC bewaart informatie pass away is actually afgeleid van cookies dentro de andere trackingtechnologieen voor een redelijke dentro de specifieke periode vanaf het time dat dergelijke informatie werd aangemaakt.

Beveiliging Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus op SDC. Omdat transparantie een van de principes is actually waarop ons bedrijf are gebouwd, proberen we zo duidelijk durante open mogelijk te zijn more de manier waarop we found beveiliging omgaan. Onze beveiligingspraktijken worden hier gepubliceerd (hook naar pagina Beveiligingspraktijken) Leeftijdbeperking. SDC staat het gebruik van onze Diensten out of Web sites niet toe aan personen jonger dan de- wettelijke leeftijd when you look at the de toekomstige staat durante house van de Gebruiker. SDC zal de- grootst mogelijke inspanning leveren om het gebruik van onze Web site door iedereen perish niet ouder is actually dan de- wettelijke leeftijd te verbieden. Mocht SDC vernemen dat iemand onder die lokaal wettelijke leeftijd ons onwettig persoonlijke gegevens heeft verstrekt, dan zal SDC de- nodige stappen ondernemen om dergelijke informatie te verwijderen. SDC are strikt een op volwassenen gerichte provider dentro de het is actually alle minderjarigen verboden om alle aangeboden diensten te gebruiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *